מערכות קירור

מיכלי קירור ומערכות בקרה למיכלי קירור

• מיכלי קירור ישיר בכל הגדלים

• מיכלי סילו עם קירור ישיר

• מערכות קירור בזק

• קירור מקדים על ידי שימוש במי ברז

• מערכות קירור עם אגירת אנרגיה בצריכת חשמל נמוכה

• מערכות לחימום מים תוך ניצול חום שיורי של מערכת הקירור

• אינטגרציה מושלמת בין דרישת הקירור ומכון החליבה

• יכולת שילוב מערכות, בקרה ותנאי עבודה

• התקנה איכותית כוללת התחברות המכון