לקוחות מספרים

רפת רמות מנשה

רפת רמות מנשה

שער המיון עשה אצלנו מהפיכה משנת חיים בזכות הפרדה מדוייקת, ממצב בו נדרשנו לרוץ אחרי 30-40 פרות להזרעה, היום כל